Fordi skreddersøm er vår stolthet får du alltid en undersøkelse tilpasset dine behov. Et intelligent undersøkelsesdesign handler om å velge den eller de teknikkene som gir oss den mest relevante innsikten, i det mest effektive formatet. Innsikt til å inspirere, med kraft til å bringe deg videre.

 

Gjennom ulike typer av fokusgrupper, en til en-intervjuer eller observasjoner blir vi kjent med målgruppen. Det kan foregå ansikt til ansikt eller via nett og mobil. Aller helst bruker vi mer enn én teknikk. Da kan vi kan se problemstillingen fra flere vinkler og avdekke mer. 

Det første vi gjør er å lytte til deg. Hvilke spørsmål sitter du og dine kolleger med? Hvilke beslutninger skal undersøkelsen hjelpe dere til å ta? Hvem i organisasjonen skal bruke funnene? Hvilke rammer har dere, og hvor mye haster det?  Svarene på disse spørsmålene danner grunnlaget for hvilken undersøkelsesmetode vi anbefaler.

Vi leter opp målgrupper og mennesker, inviterer dem inn eller inviterer oss hjem. Gjennom ulike typer av fokusgrupper, en til en-intervjuer eller observasjoner blir vi kjent med dem. Vi lytter, observerer og lærer - hvem de er, hva de gjør og hva det kommer av. Hvordan de tenker, føler, snakker og forstår. Vi lytter til det sagte og observerer det usagte og leter videre. Deretter samler og analyserer vi alt vi har funnet. Hva betyr det alt sammen for deg og din organisasjon, for produktene og tjenestene og kommunikasjonen dere leverer? Alt får du lever i en oversiktlig og inspirerende rapport. Holder workshoper og presentasjoner. Da får du vite hvor du står, hvor du kan gå, og hvilke muligheter og utfordringer som ligger i de ulike valgene du kan ta.