Her er noen av våre metoder:

Klassiske teknikker:
Noen ganger vet de gamle best. Og de "gamle" klassiske teknikker som fokusgrupper og dybdeintervjuer er klassikere av en grunn. Solide, velprøvde og fleksible spiller de fortsatt en viktig rolle i mange undersøkelser. Vi sørger for tilpasninger til ditt prosjektBeriket og hos Moods vil en  en klassiker skal aldri oppleves som støvete hyllevare. Ved å kombinere med ny Hos oss sørger vi for Hos oss støver ikke klassikerne ned. I stedet sørger vi for at de alltid utgjør de i tillegg et fleksiblelt utgangspunkt som lett kan berikes og justeres til det perfekte undersøkelsesverktøyet for ditt innsiktsbehov. Vi mener at en klassiker alltid skal oppleves frisk. Vi arrangerer innovasjonsgrupper, ekspert- og trendgrupper, minigrupper med to eller tre deltakere, og InHome undersøkelser der private hjem brukes for å skape en uformelle atmosfære og avslappet omgangsform. Ved hjelp av konkurranser, gruppeoppgaver, projektive teknikker og stimulimateriell jobber vi oss frem til innsikten sammen, og har det gøy samtidig.

MoodsFilm: 
Slik et bilde kan si mer enn tusen ord, kan våre filmer si deg mer enn tusen bilder. Hos Moods elsker vi den muligheten film gir oss til å levendegjøre og demonstere funnene vi har gjort i møte med respondentene, og kundene våre elsker hvordan noen få minutters film kan være spekket av aha-opplevelser de enkelt kan dele med hele sitt team. 

MoodsVisual: 
Noen ganger er det vanskelig å sette ord på det vi leter etter, av følelser, assosiasjoner og opplevelser. Mens tradisjonelle bildeteknikker ofte benytter ferdig produserte utenlandske bildesett, har vi utviklet vår egen teknikk der vi tar utgangspunkt i deltakernes egne bilder.  Slik bli opplevelsen og utforskningen mer personlig, og vi kommer i kontakt med det unike den enkeltes opplevelse som viser seg å være dypt gjenkjennellig for andre.

Flue på veggen: 
Hvor ofte har du ikke ønsket å kunne være flue på veggen når det du leverer blir handlet inn, brukt eller omtalt? Eller i de situasjonene der du ønsker at ditt produkt eller din tjeneste skal nå frem. Våre etnografiinspirerte observasjoner lar oss komme tett på mennesker i de omgivelsene og situasjonene som virkelig teller for deg som tjeneste- eller produkttilbyder.

 

 

 

Med stjernekikkert og mikroskop: 
Når et nytt marked eller en ny mulighet skal undersøkes er dette metoden som sikrer deg både det store bildet og detaljene. Her kombinerer vi storskala uttesting med dypdykk i de få- noen ganger over lengre tid, andre ganger som en rask og fyldig kartlegging.

Satelittresearch og geriljaetnografi: 
Før var et argument mot bruk av kvalitative teknikker ofte at de dekket et så lite geografisk område. Slik er det ikke lenger. Moderne teknologi sammen med metodisk nytenkning lar oss ta temperaturen og levere raskt fra et hvilket som helst sted i Norge. Våre fleksible feltagenter kommer til i alle kriker og kroker.

MoodsOnline:

Kampanjetesting: / Generalprøve                                              

En ny kampanje eller reklame kan dra nytte av å være uttestet på et publikum før lansering. Reklame- og kommunikasjonsresearch gir tilbakemeldinger på fire ulike kommunikasjonseffekter: verdsettelse, gjenkjennelse, merkeeffekt og gjennomslag. 

Produktinnovasjon:                                                                       

I startfasen av et prosjekt ønsker man ofte å få innsikt i forbrukernes vaner og atferd. Gjennom å dokumentere forbrukernes atferd i den kontekst og i de situasjoner forbruket faktisk finner sted kan produktutviklere både få innsikt i det nåværende såvel som inspirasjon til fremtide ønsker og behov. Vi sørger for at forbrukernes stemme får gå som en rød tråd gjennom hele innovasjonsprosessen og er synlig i resultatene.