Våre kunder

Siden 2010 har våre kunder inspirert oss med sine fantastiske ansatte og spennende problemstillinger.

 

MERKEVARE:

Norvegia


binary-167644-676481.jpg

Hva er egentlig «greia med Norvegia», og hva er det som ligger til grunn for storforbrukernes sult? 

For å lete etter svar undersøkte vi forankring, vurderinger, assosiasjoner, bruk og behov hos storforbrukere.

Det viste seg at Norvegia ikke er et minste felles multiplum men førstevalg til alt, og at storforbrukerne har sterke følelser for osten. Det er den originale som alt annet sammenlignes med og kommer til kort i forhold til - «Så lenge Norvegia består er det i hvert fall noe som er riktig her i verden»

 

MARKEDSUTFORSKNING:

Komplett.no


Komplett ønsket å lære kundene at de trygt kunne kjøpe hvitevarer på nett, men oppdaget at de først måtte lære noe selv.

Resultatet var et skreddersydd tjenestetilbud: hvitevarevelgeren, anbefalinger, samt klare og gode leverings- og servicebetingelser, i tillegg til en informasjonskampanje som spilte på gjenkjennelige situasjoner og demonstrerte at komplett forsto kundenes behov. 

 

markedsutforskning:

DNB


Hvordan være stor bank for små bedrifter?

Hvilke rutiner – eller manglende sådanne – preger hverdagens bankbruk og økonomistyring? Hensikten med undersøkelsen var å kikke inn på livet i den lille bedriften på leting etter nøkkelinnsikter og beskrivelser som kan levendegjøre segmentet for dere som skal utvikle og skreddersy tjenester for nettopp denne målgruppen.

Vi valgte relativt unge bedrifter til å være med, for at de skulle huske hvordan det var å være helt nyutsprunget og full av håp, og hvordan valg av bank / møte med banken var den gang da. 

Våre funn viste at små bedrifter har en del særegne behov som dekkes dårlig av en bank som er tilpasset store bedrifter. Småbedriftene er ofte ekstremt fokusert på egne kunder, og forventer å bli møtt på en tilsvarende måte.