Vi velger blant et bredt spekter av verktøy når vi skal sette sammen akkurat din undersøkelse.

Klassikval

Solide, velprøvde og fleksible. Det er gode grunner til at kvalitative teknikker som fokusgrupper og dybdeintervjuer har fått status som klassikere. Men hos Moods mener vi det viktigste av alt for å kunne kalles en klassiker er fortsatt å kunne oppleves forfriskende og ny – hver gang.


5824520825_02b74ab43c_o.jpg

MoodsFilm

Film handler om å fange inn og formidle. Hos Moods elsker vi den muligheten film gir oss til å levendegjøre og demonstere funnene vi har gjort i møte med deltakerne. Kundene våre elsker hvordan en vellaget researchfilm i løpet av få minutter kan gi dem fanget fullt av viktige aha-opplevelser. Fanget inn nettopp slik det skjedde. Formidlet så engasjerende og presist det lar seg gjøre, i et format som er som skapt for å deles med et helt team.


MoodsVisual

Noen ganger er det vanskelig å sette ord på det vi leter etter, av følelser, assosiasjoner og opplevelser. Mens tradisjonelle bildeteknikker ofte benytter ferdig produserte utenlandske bildesett, har vi utviklet vår egen teknikk der vi tar utgangspunkt i deltakernes egne bilder.  Slik blir opplevelsen og utforskningen mer personlig, og vi kommer i kontakt med nettopp det unike i den enkeltes opplevelse som kan vise seg å være dypest gjenkjennelig for andre.


Flue på veggen, Satelittresearch og geriljaetnografi

Hvor ofte har du ikke ønsket å kunne være flue på veggen når det du leverer blir handlet inn, brukt eller omtalt? Eller i de situasjonene der du ønsker at ditt produkt eller din tjeneste skal nå frem. Våre etnografiinspirerte observasjoner lar oss komme tett på mennesker i de omgivelsene og situasjonene som virkelig teller for deg som tjeneste- eller produkttilbyder. Vi har erfart at det å være flue på veggen kan være gull verdt når vi trenger å forstå forskjellen mellom hva folk sier og hva de gjør – men også når vi skal fange inn det de rett og slett ikke er klar over at de gjør.

TALLKNUSEREN

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blaBla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla


Mobil Etnografi

Mobil etnografi gjør det mulig å følge med i deltakernes lommer. Deltakeren utfører sine gjøremål eller oppgaver og kan lett dele øyeblikksbilder fra sin verden. Researcheren kan sette opp eller følge diskusjoner, aktiviteter og oppgaver og fange inn viktige poenger underveis. Vi får en mulighet til å være der når det skjer og stille spørsmålene i øyeblikket. Nærbilde av forbrukernes opplevelser når de skjer.


Test-o-rama

Her kommer en ingress på cirka 40 ord med stikkord: interaktiv pretest av ideer, nye produkter reklame, kommunikasjon, casting, pakninger, smaksprøver, evaluering av produkter, tjenester, kommunikasjon.

CyberMOODS

Når vi jobber på nettet benytter vi plattformer som er brukevennlige, kreative møteplasser der vi kan invitere forbrukerne inn for å jobbe sammen med oss, i oen dager eller flere uker. VI gir dem alle muligheter til å dele av sine liv gjennom bilder, video eller lyd og gjør dette til en del av samtalen enten med oss researchere, eller mellom deltakere i et forum-eller gruppeoppsett – eller ofte en kombinasjon – ansikt til ansikt for de private observasjonene, i gruppesituasjon der vi ønsker dynamikken av at flere meninger og erfaringer møtes.

BREATHING Brand

Her kommer en ingress på cirka 40 ord, stikkord: vårt eget verktøy for en systematisk og dynamisk utforskning av merkevarer.

Hva med tall?

Her kommer en ingress på cirka 40 ord, stikkord: noe om at vi også hjelper deg med surveys og annen kvant.

…les mer: Her kommer mer tekst, ca 100 ord til. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

WORKSHOPS

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blaBla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla