Vi hjelper deg til å forstå de menneskene du ønsker å nå.

 

Fordi skreddersøm er vår stolthet får du alltid en undersøkelse tilpasset dine behov. Da må vi først lytte til deg slik at vi forstår situasjonen du befinner deg i, og hva du ønsker at innsikten skal hjelpe deg med. Vi er kvalitative eksperter, og plukker fra en rikholdig verktøykasse når vi skal sette sammen en undersøkelse som gir deg innsikten du trenger. Aller helst bruker vi mer enn én teknikk. Da kan vi kan se problemstillingen fra flere vinkler og avdekke mer.

Når designet er klart går vi i gang. Vi identifiserer målgrupper, inviterer dem inn, inviterer oss hjem eller møter dem online. Lytter, observerer og lærer - etter hvem de er, hva de gjør og hva det kommer av. Hvordan de tenker, føler, snakker og forstår. Vi lytter til det sagte og observerer det usagte. Fanger inn nøkkelfunn fortløpende. Filmer, knipser og skriver. Deretter sorterer og analyserer vi det vi har funnet. Hva betyr alt sammen? Hvilke muligheter kan dere gripe, og hvilke utfordringer må løses? Sammen med deg ser vi på hvordan dere kan ta innsikten i bruk. Gjennom inspirerende rapporter, workshoper og presentasjoner sørger vi for at alle involverte får svar på sine spørsmål: hvor står vi, og hvordan kan vi komme dit vi ønsker oss?