Vi har en løsning for nesten alt! Noe av det vi jobber oftest med er:

 

Markedsutforskning

Når en kunde skal inn på et helt nytt marked utforsker vi målgrupper, muligheter og utfordringer. Vi finner ut hvordan det de tilbyr kan passe inn, for hvem og i hvilken innpakning. Andre ganger utforsker vi markedet på leting etter nye muligheter og udekkede behov der kunden allerede er. Uansett ser vi at innsikten fra en god markedsutforskning blir et veikart for strategiske så vel som taktiske beslutninger i lang tid etter undersøkelsen.

 

Forbruker og shopping

At mennesker er komplekse er noe av det som gjør jobben vår spennende. Som når vi skal forstå hva som får noen til å legge en vare i kurven eller klikke «bestill» på nettet. Ofte må vi både fange inn det som skjer i øyeblikket og forstå de sammensatte behovene mennesket har, i seg selv eller som del av en sosial og kulturell setting.

 

UTVIKLING OG INNOVASJON

Hos Moods har vi innsiktsløsninger for alle trinn i innovasjonsprosessen. Vi hjelper deg med interne workshops, forbrukerinnsikt, idégenerering, konseptutvikling eller testing og justering. Vi er der gjennom hele eller deler av forløpet og sørger for at innovasjonen fundamenteres i brukerinnsikt. Da vet du hvilke valg som vil overraske, imponere eller revolusjonere. Hva du vil gjøre er opp til deg.

innsikt til KOMMUNIKASJONSutvikling

Det hjelper lite om budskapet er godt, tjenesten smart og produktet grensesprengende dersom du ikke klarer å formidle det til dem det gjelder. Vi hjelper deg til å begynne i riktig ende. Vi finner ut hvilket språk målgruppen din snakker, hvilke strenger du kan spille på, hva de kan kjenne seg igjen i og hvilke argumenter som gir mening for dem. Slik blir du kjent med de du skal snakke med før du legger tid og penger i å utvikle budskapet.

 

Merkevarer

Det er i møte med mennesker et merke får sin mening. Skal du få innsikt i din egen merkevare er det folk du må forstå. Mennesker har egne meningsunivers basert på sine erfaringer, opplevelser og behov. Først når vi avdekker dette kan vi også se hvordan de forstår og forholder seg til din merkevare.

 

UTTESTING OG EVALUERING

At testing både er viktig og vanskelig å gjøre riktig har gitt oss ekstra motivasjon til å lage gode løsninger for deg som trenger å få tilbakemeldinger på nye ideer eller ferdige produkter. Andre ganger trenger du kanskje å evaulere en tjeneste, et produkt eller en kommunikasjon som har vært i bruk en stund. Da kan vi reise ut på mystery shopping, være flue på veggen i brukssituasjoner eller undersøke oppfattelse og forståelse av et budskap i grupper eller intervjuer. Vi skreddersyr et opplegg tilpasset hva du trenger tilbakemelding på og hvor du er i prosessen.