Tone Graaten 
Daglig leder/partner

Om Tone har det vært sagt at hun kunne vunnet VM i out-of-the-box tenkning, og med utdanning innen  markedsføring og ledelse fra BI i Oslo jordes kreativiteten med markedsforståelse og målbevissthet. Hun har sanket erfaring fra markedsføring, forretningsutvikling og dybdeintervjuer fra rekrutteringsbransjen på sin relativt korte vei til kvalitativ analyse, der en sterk metodeinteresse og en teft for kvalitativ innsikt har fått utløp. En av hennes styrker er evnen til å nå flere lag under huden på respondentene ved hjelp av metodisk klokskap kombinert med en personlighet som inviterer til åpenhet.

Anita Lynne
Fagansvarlig partner

Anita har en Master i sosiologi fra universitet i Oslo. Masteroppgaven “Nyansens makt” om ungdom, trender og identitet blir fremdels brukt i metodeundervisning både på universitet og høyskoler. Hun har jobbet nærmere 8 år som seniorrådgiver i kvalitativ avdeling hos TNS Gallup hvor en rekke offentlige og private aktører fra blant annet FMCG, bank/finans og telecom sto på kundelisten. Hun hadde her et hovedansvar for bruk av merkeposisjoneringsverktøy kvalitativt. Anita kommer nå fra rekrutteringsbransjen og er tilknyttet Norges Markedshøyskole hvor hun underviser i kvalitativ markedsanalyse. Hun er et kvalitativt dyr, sta som et esel, og med gjennomføringsevne som overgår de fleste.

Karin Hamre                 Markedsanalytiker

Karin har en master i sosiologi fra Universitetet i Oslo og har jobbet deltid hos Moods under studietiden, men gikk over i en fast stilling som markedsanalytiker etter studiene. Masteroppgaven "Kvinners tidsklemmer og omsorgsklemmer - en kvantitativ studie av kvinners sykefravær" fikk karakteren A. Hun har fra tidligere av erfaring både som journalist og field interviewer og mestrer både kvantitative og kvalitative teknikker. 

Karin har et utsøkt analytisk hode, kombinert med ureddhet, nysgjerrighet og sterk stå-på-vilje utfyller Moods-teamet.